takpannor, monopol och makt, Braas och Bender

                                      T            Fula Taktrick  T                                                                                   English 

                Kartell, Rolig lek? Ja, för förmånstagarna, men definitivt inte för de drabbade.

Bengt Toolanens kupp, hur blev den möjlig? Läs mer ...

                                                                                                                                                III:e och Sista Kapitlet

Banduppspelning, lyssna gärna på hur Hultapannans vd Carl-Erik Hansson viskande förklarar att Braas låg bakom Benders köp av Hultapannan.
         
                                                          

Det skedde dolt med hjälp av bulvanföretag eftersom man räknade med att konkurrensverket annars hade stoppat köpet.

Tyska Braas och Svenska Benders agerar i  gemensamma,  dolda     v2000.gif  aktioner, för att klämma maximala priser ur marknaden. Olagligt, fult, hänsynslöst, borde stoppats för många år sedan. Läs vidare, kopior på olagliga kontrakt, ljudfil från inspelat samtal och annat som visar den verklighet som sätter konkurrensen ur spel och gör det möjligt för giganterna att ta ut överpriser för takpannor.

Den tyska gigantkoncernen Braas gick in i Sverige på 90 talet, fullföljde vad dess moderbolag Redland påbörjat i Norden och  köpte upp ett tjugotal takpannefabriker.  De flesta lades nästan omedelbart ned, till och med bröts ned med maskiner för att ej kunna återuppbyggas (se listan nedan). Braas behöll de största: Zanda, Jönåker och Vittinge. Etableringen följdes upp med ett tyskt/svenskt bolag i Sverige. Därmed säkrades  kontroll över mer än 50% av all tillverkning och försäljning av takpannor i landet.  

Braas tillsammans med Benders nöjde sig dock inte med en stark etablering. Marknaden skulle kontrolleras i en maktposition.                       

För att åstadkomma detta inleddes ett samarbete mellan Braas och Benders Takpanneindustri. Samarbetet tålde inte dagens ljus och skedde därför dolt och med hjälp av bulvanföretag.   Tillsammans skulle de  förvärva och lägga ned den sista av de få kvarvarande tillverkarna som kunde bjuda konkurrens. Detta företag hette Hultapannan AB.  Därefter var konkurrensen försumbar och marknaden strukturerad enligt vvd Ove Benders eget uttalande vid information omedelbart efter köpet.

Benders fick agera köpare, Braas höll sig dolt eftersom de redan var alltför stora för att få konkurrensverkets godkännande att köpa ytterligare företag.

Carl-Erik Hansson delägare och vd för Hultapannan AB krävde bl a att Braas skulle ansvara för finansiering av ett blivande bolag där han avsåg att bedriva agenturförsäljning av takpannor bl a från Holländska Koramicgruppen - konkurrenter till Braas. Hansson krävde dessutom att Braas skulle hålla honom med tjänstebil och betala hans lön fram till pension. Stora, tillkommande kostnader utöver själva köpeskillingen således. Men den undanröjda konkurrensen var värd priset.   

Hansson lät upprätta avtal  med sina krav. Det skickades runt med fax mellan berörda köpare av Hultapannan: Braas och deras bulvanföretag.  Benders var ej med här och det säger en hel del om vem som var verklig köpare.  Avtalet godkändes och förvärvet av Hultapannan AB kunde avslutas, vilket ägde rum i oktober 1994.Hansson påpekade särskilt fördelarna  med braasöverenskommelsen:  nu kunde priserna hållas uppe och stämmas av mellan konkurrenterna Braas och Koramic. Exakt det som konkurrenslagarna förbjuder.  

Året tidigare hade Carl-Erik Hansson en helt annan uppfattning om samma sak. Då hade Braas förvärvat ett annat företag och listan på förvärvade företag var redan lång.

I mars 1993 lämnar Carl-Erik Hansson in anmälan till konkurrensverket mot Braas´ för olagligt företagsköp,  med en lista på av Braas uppköpta och nedlagda fabriker i Sverige, Danmark och Norge. Redan då var vi alla överens om att det var en gigantisk maktposition och monopolbildning på gång av Braas.

Konkurrensverket vidtog inga åtgärder mot Braas med anledning av Carl-Erik Hanssons anmälan. Verket vidtog ej heller vidtagit åtgärder med anledning av anmälan mot Braas som lämnades in vid Hultapannans förvärv och nedläggning. Bristande resurser och omorganisationer i stor skala anser jag vara den direkta orsaken. I grunden är det naturligtvis så, att om den politiska viljan finns så finns det också resurser. Åtminstone 50% av den svenska produktionen lever skyddat bakom någon form av olagligt maktmonopol. Under senare år har även svenska tak, vilka i högsta grad är utländska tak, bestående av LafargeBraas med stöttning från Benders, lyckats med detta. De svenska byggmaterialpriserna är högst inom EU. Makt och monopolbildningen ger de utländska giganterna ofantliga summor på svenska folkets bekostnad. 
......................
Idag den 14 juni 2016 kan konstateras att tiden går och gangsterverksamhet består. Benders och Braas takpannekartell blev en enorm succé för Braas. Kraftiga prishöjningar, enorm kassa och ett säkert maktgrepp om marknaden
utan minsta hot från någon konkurrent. Blir lite löjligt när kartellmyndigheten offentligt tillkännager att man skall gå på jakt efter karteller efter alla år som man har tittat bort och snarare samarbetet med kartellbyggarna än att stoppa dem. Den mycket uppenbara och dokumenterade kartellen Braas/Bender ignorerade kartellmyndigheten utan att ens kommentera bevismaterialet som bekräftade oegentligheterna.
......................

Kartellmyndigheten skulle gå på jakt efter karteller förra året 2015. Det låter bra, men mot bakgrunden av att den kända kartellen Braas/Bender har fått blomstra med enorma framgångar för Benders tack vare maktpositionen gör att avsikten med den påstådda jakten inte är trovärdig. http://www.dn.se/debatt/jakt-pa-olagliga-karteller-i-byggbranschen-i-host/

En konkurrerande takpannefabrik under byggnad måste stoppas.                                                       
Ett viktigt instrument för Braas/Benders när de skapade sin maktposition på den svenska marknaden var smutskastning, förtal och förvrängning av verkligheten. Takpannefabriken A-Roof i Voullerim, Norrland, är ett konkret exempel. Vvd Ove Bender lämnade falsk information till tidningarna:  marknaden övermättad med överproduktion, den hade startats med bidrag, den var gjord av gamla, begagnade delar och således oduglig för produktion.

Braas/benders lyckades få död på fabriken. Inte nog med det, de lyckades även efter konkursen förvärva den för en ringa penning, montera ned och skeppa den till en blivande Lafarge anläggning i USA. Fabriksanläggningen ansågs plötsligt ha mycket hög kvalitet när den kom i "rätta händer". Efter A-Roofs fall har de startat byggnation av ytterligare flera fabriker!!! - vilka fortfarande i dag 2009 producerar och säljer utan hot från konkurrerande företag. Övermättad marknad och överproduktion gäller endast om någon annan än Bender/Braas bygger fabriker.


                    
         

                                                                                                                                            Tillbaka