Tillbaka

Share

        Atomkraft, härdsmälta, kärnavfall slutlagring. Säkerhet och kontroll omöjlig. Mörkläggning av farorna och vad som faktiskt händer med kärnavfallet i belysning leder förhoppningsvis till totalstopp innan………

        Vattenfall ljuger hämningslöst     
                                                                                     
        Jazz och Glamour i några minuter                                                                                                                                                                                    
                                                           Vattenfall hindrad bygga kolkraftverk i närheten av Hamburg.  Bild och video från Kolkraftverket Moorburgs invigning har tagits ner från nätet. Se istället hur tyska myndigheter betygsätter Vattenfall som kärnkraftsoperatör och anledningen till det indragna driftstillståndet.

Verpassen,Vernebeln, Vertuschen, vilket betyder:  ignorerar, lägger dimridåer och tystar ner allvarliga driftsstörningar i kärnkraftverken. Eftersom Vattenfall visat sig vara en opålitlig och osäker kärnkraftoperatör är det knappast konstigt att tyska folket som bor i närheten av kärnkraftverken blir motståndare till Vattenfall och även atomkraft överhuvudtaget.

Kraftverket håller på att rasa - personalen sjunger obekymrat och                                                             Se dokumentation om Chernobyl innan du bestämmer dig för att kärnkraft är framtiden.
glatt om kolkraft och härlig atomenergi. Vd Lars G Josefsson sheijkar
loss extra glatt.
 
                                                                                                                                                                      
Verkligen sevärt.                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                       
                                                                                                       


Sverigesradio.se, juli 2013. Vattenfalls kärnförluster motsvararar kostnaderna för att bygga ett helt nytt kärnkraftverk.  
                                                                                                                                                                                   
Max Gustafsson Satir                                                                                                                                                    
Motströms

”Svenska Vattenfall har en bristande säkerhetskultur”, fastslår landets ledande affärstidning Handelsblatt.      Vattenfalls kolkraftverk i Europa 
 
Vattenfall brister i kontroll i Namibia                      
           
Bakgrunden till Vattenfalls sammanbrott

Stämmer Tyska staten på 15 miljarder utan klartecken från den Svenska regeringen. Läs Vattenfalls hemliga stämningsansökan i original...

                                                                                                                                      
Kärnkraft och Vattenfall en farlig kombination
 
  
                                                                                 Vattenfall gigantisk belastning såväl ekonomisk som miljömässig         
                                                                                                „Atomkraft ist nicht nur die gefährlichste, sondern auch die teuerste Form der Stromerzeugung“


Makthavarna i Tyskland som medverkat i tillståndsgivning för amtomkraft och temporär avfallslagring är oroade och ångrar sin medverkan.

Detta händer i en härdsmälta i en atomreaktor av modell Fukushima.

Verpassen, Vernebeln, Vertuschen, Vattenfall.  Wer dreimal lügt ....

Sanningen om Vattenfall        Härdsmältan
 
Reparation för  € 100  miljoner plus förlust per dag, € 1  miljon .
I jakten på enorma vinster menar tyska media att Vattenfall spelar rysk roulette med omvärld och människoliv.
Dags att nu 2009 slå fast att Vattenfall är en gigantisk belastning?


________________________________________________________________________________________________________

Vattenfalls spektakulära stämning mot Tyska staten.   

Känner svenska folket till detta?  Är det folkets vilja?  Känner regering till detta?  Vad säger Maud Olofsson och Annie Lööf
om skadeståndskraven 45 miljarder svenska kronor mot Tyska staten. Vattenfall vill ha 15 miljarder för  att Kolkraftverk Moorburg
inte fick byggas enligt Vattenfalls krav. Dessutom vill Vattenfall ha 30 miljarder för att Atomkraftverken
Krümmel och Brunsbüttel inte fick sättas i drift överhuvudtaget efter fyra års driftsförbud.

Hundratals felaktiga redovisningar och uteblivna redovisningar avseende anmälningspliktiga tillbud. Plus Vattenfalls klantiga sätt att
sköta driften av atomkraftverken var grunden för körförbud. Tyska tillsynsmyndigheten har stämplat Vattenfall med fyra ord:

                    Vernebeln, verpassen, Vertuschen, Vattenfall  (lägga dimridå, ignorera, hemlighålla, Vattenfall)

Stämningarna anser jag vara ett försök från vattenfalls sida att i svenska ögon ge sken av att Tyska staten bär skuld för misslyckandena
som faktiskt Vattenfall ensamt är orsak till. Vattenfall är klassad som Europas sämsta kärnkraftsoperatör och som genom sitt slarv ökat oron
och tveksamheten för kärnkraft och därmed bidragit till Tysklands beslut att avstå från kärnkraft överhuvudtaget.

Hemlighålla (vertuschen) är vattenfall bra på. ingen får veta att det inte blev en krona från tyska staten för kolkraftverket Moorburg.
Den verkliga förlusten för de två gamla kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel är också hemlighållen. enligt min beräkning handlar det
om
ytterligare 100 miljarder: en gigantisk inköpskostnad, enorma kostnader i reparation och igångkörningsförsök som efter några år
slutade med körförbud, stillestånd i 4 år med personal och slutligen rivning, inkapsling och säkring av reaktorerna
som skydd mot radioaktivt utsläpp för kommande generationer. En kostnad som är ungefär lika med att bygga ett nytt kärnkraftverk.

Klicka på länken som går direkt till ICSID, Intenationella skiljedomstolen och följ Svenska Vattenfalls omöjliga skadeståndsärenden
mot Tyska staten.


___________________________________________________________________________________________________________

Vem bryr sig om tyskar dör? Inte ansvariga för Vattenfall tydligen?
Krümmel har redan tagit många miljoner liv.

Die Atomlüge Krümmel - utfrågning.
 
Betyder en fredlig demonstration någonting? Den borde betyda en hel del när den omfattar en lång
kedja av människor hela vägen
mellan kärnkraftsverken Krümmel och Brunsbüttel                                         
utanför Hamburg
i april 2010. En ringlande 6 mil lång kedja av människor demonstrerande
mot Vattenfall. Har öppnat många ögon för risker som Vattenfall                                                                                                Per Bolund förklarar hur det fungerar inom Sveriges största och statliga företag 
utsatt Tyska folket för.
 
 
                                                        
 
                                                        

    

Vattenfalls ffärer motsvarar bortfall av ca 15 000 lärare och uteblivet 5:e jobbskatteavdrag       

                          
      


  
Har man läst tyska NDR:s redovisning om de från 2007 olycksaligt haltande Kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel förstår man att ett
   permanent driftsstopp blev befogat långt innan Tyska staten beslöt avveckla all kärnkraft. 43 miljarder till Vattenfall i skadestånd för sedan länge
   dödsdömda anläggningar vore naturligtvis mumma för en bedragare. Men helt förödande för kvalitetsbegreppet Sverige.

 
  Efter ha läst vad Tyska tillsynsmyndigheten säger om Vattenfall (64 sidor) tror jag man tycker  att Vattenfall skall betala skadestånd istället.
  Tyska Hälsoskyddsmyndighetens redovisning av fara och och konsekvenser av samtidiga tillbud i kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel,
  uppmanar stanna inne, stäng alla fönster och dörrar. Järnvägstrafiken och trafikljusen utslagna i Hamburg på grund av haverier
  i båda kraftverken i juni 2007. Därefter kunde Vattenfall inte återställa driftssäkerheten.

                Hur farligt är det med Atomkraftverk?                             http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5005638

  Riksrevisionen har tre revisorer ständigt hos Vattenfall, som kontrollerar att verksamheten svarar mot Riksdagens uppdrag.
  Förefaller att ha varit bortkastade pengar. Vattenfall har en alldeles egen prosument-paradigm.


                                                                                                           
             Klicka på bilderna                                                                                                                                                  

                 Härdsmältan
                                               Maud Olofsson och Lars G Josefsson vänder ryggen åt vindkraften
                                                      och beundrar glatt röken från brunkolkraftverken och bränder med
                                                      explosioner från Vattenfalls kärnkraftverk Krümmel och Brunsbüttel
                                                      utanför Hamburg. Hamburgarna befarar härdsmälta vilket ögonblick som helst
                                                       - Svenska Vattenfall är oberörda - men tar chansen att begära
                                                      omkring 50 miljarder sv. kronor i skadstånd för att de inte fick köra
                                                      skräckanläggningarna.  

                                                     

                                                       http://historia.vattenfall.se/sv/ut-i-europa/tidslinje-veaglaubag-lausitz

                                                        
                                                                                                                            Tillbaka