Revisor varnas

 

LULEÅ. Revisorsnämnden har meddelat revisor Karl-Åke Larsson i Luleå en varning. Han underlät att anmärka mot allvarliga brister i ett företags bokföring och har också gjort sig skyldig till brott mot aktiebolagslagen.

 
Det var i samband med en skatterevision mot ett aktiebolag som bedrev handel med bilar som Skatteverket fann ett flertal brister i bolagets bokföring.

Trots bristerna hade Karl-Åke Larsson lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar. Skatteverket underrättade därför Revisorsnämnden.

I skriftväxlingen med Revisorsnämnden har Karl-Åke Larsson förklarat att han uppmärksammat felaktigheterna i redovisningen och att han påtalat dem för bolagets företrädare och krävt åtgärder.

gjorde ingen anmärkning

Han kände dock bolagets ägare och styrelseledamot sedan tidigare och visste att denne var medveten om styrelsens och bolagets skyldigheter. Eftersom också Skatteverket fattat beslut om revision ansåg han att han inte behövde göra någon anmärkning i revisionsberättelsen.

Den förklaringen godtar inte Revisorsnämnden:

"Genom att ändå avge en revisionsberättelse utan anmärkningar har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor", skriver Revisorsnämnden.

Nämnden finner också att Karl-Åke Larsson brutit mot aktiebolagslagen när han lät sin revisorsassistent upprätta bolagets årsredovisning.

tilldelas varning

Revisorsnämnden, ledd av före detta domaren i Europadomstolen Elisabeth Palm, finner att det Larsson gjort är "allvarligt" och att han därför ska tilldelas en varning. Nämndens beslut kan överklagas.

Larsson är verksam i revisionsfirman Deloitte och han har revisorsuppdrag i en rad företag, däribland i Genesis IT som skulle omvandlas till Obol Sports Europe, planer som sprack på grund av oklarheterna kring Obol.

Han är också revisor i Luleå Näringsliv AB, Internet Bay AB och AB Centek vid Luleå tekniska universitet.


 
 
Publicerad: 2006-12-23 00:00
Uppdaterad: 2006-12-23 00:00

Av Jan Bergsten

0920-36109